SOUČASNOST

V současné době je v Základní organizaci českého svazu včelařů (ZO ČSV) Knínice u Boskovic organizováno 85 členů z 12 obcí a to z Knínic u Boskovic, Benešova u Boskovic, Kořence, Cetkovic, Světlé, Šebetova, Vanovic, Drválovic, Pamětic, Bačova, Sudic a Vážan. Členové těchto obcí obhospodařují v současné době 869 včelstev. V posledních letech neustále klesá počet včelstev i včelařů. Největší počet včelstev bylo evidováno v roce 1990 a to 1176 a 155 členů. Od této doby počet včelstev i včelařů neustále klesá a to z důvodu potíží s léčením nemocí včelstev a stárnutí členské základny.